• Avrupa Birliği Kuruluşu

Çoğunluklu olarak toprakları Avrupa kıtasındaki ülkelerden oluşmaktadır. Aslında bu oluşumun kurulmasının temelleri Paris’te Fransa, Almanya, Belçika ile İtalya, Lüksemburg, Hollanda arasında imzalamış oldukları anlaşmaya dayanır. Anlaşma imzalanması sonucunda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adıyla bir birlik kuruldu, sonrasında bu birlik üyeleri Avrupa Birliğine katılmıştır. 1992’de de Maastricht anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu yeni görevler almıştır. Bunun sonucunda Avrupa Birliği kurulmuştur. Avrupa Birliğinin yönetim merkezleri Brüksel, Strazburg ve Lüksemburg’dur, 28 üyesi bulunmaktadır. Şuanda da Türkiye, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da aday ülkelerdendir. Kurucu ülkeleri ise Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’dır.

Yönetim yapısı olarak 4 ana organdan oluşmaktadır. Avrupa komisyonu, yürütme organıdır. Bütçeyi hazırlar. Genişlemeden sorumludur. Her üye ilkeden bir kişi katılır. 28 üyeden oluşmakta olup bu kişilere komiser adı verilir. Avrupa parlamentosu, yasama görevi vardır. Güvenlik politikası kararları alırlar. 5 yılda bir toplanırlar son parlamento seçimi de 2014 yılında yapılmıştır. Avrupa zirvesi, liderler zirvesi olarak anılır. Ülkelerin başkanları yer alır. Avrupa Adalet Divanı da yargı organı olup yargılama işleri sağlanır. Adalet divanı, genel mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olarak üçlü yapısı bulunmaktadır.

Avrupa Birliği üye ülkelerin genel kültür farklılıkları olsa da topluluğun kendine özgü bayrağı mevcuttur. Bayrak 12 yıldızlı olup mavi bayrak sembolündedir. İlk defa 1985’te benimsenmiş olup, Avrupa birliğinin merkezi kabul edilen Brüksel’de göklere çekilmiştir. Para birimi de 2002 yılında karar verilen Avro’dur. Fakat üye devletlerden Danimarka ve İngiltere avroyu koşul olarak kabul etmemiştir. Avro düzenlemelerini de Avrupa Birliği Merkez Bankası düzenlemektedir.

Avrupa Birliği başkanlığı 2 yılda bir değişiklik göstermektedir. 2018 yılı için ocak ayından hazirana kadar Estonya, temmuz ayından aralık tarihleri arasında da Bulgaristan dönem başkanlığı yapacaktır.

  • AB Son Üye Ülkesi

Bosna Hersek 2016 tarihinde başvuru sağlamış olup, tam üyeliğe başvuru kabul edilmiştir. Böylece ilk Müslüman Avrupa Birliği üyesi olmuştur.