Kadın ve Erkek

İnsan yaratılışı bakımından iki cinsiyete ayrılır. Kadın ve erkek. Bu iki cinsiyet her alanda birbirlerine ihtiyaç duymaktadır. Yaratılıştan getirdikleri özellikler sayesinde birbirlerinin hayatlarında çok önemli etkiler bırakırlar. Birbirleri için her zaman vazgeçilmez olmuşlardır.

Toplumum Vazgeçilmezi Aile

Toplumun en küçük birimi şüphesiz ailedir. Toplum hayatının varlığı ve sağlığı için aile kurumunun hayatta kalması şarttır. Bu kurumun en temel uygulayıcıları kadın ve erkektir. Kadın ve erkek kendilerine yüklenen rolleri başarıyla uygularsa aile kurumu da kesintisiz işler. Eğer bu iki cins rollerini ve görevlerini başarıyla uygulayamazsa toplum için çözülme kaçınılmazdır. Ailede başlayan bu çözülme tüm topluma yayılarak sosyolojik bir takım sorunları beraberinde getirir.

Ailede Kadının Rolü

Aile hayatının sağlıklı devamı için toplumlar kadınlara biraz daha fazla sorumluluk vermişlerdir. Bu durum nesillerin devamında ve yetiştirilmesinde kadına düşen görevlerle ilişkilendirilebilir. Kadınlar yaratışları gereği annelik içgüdüleri ile donatılmışlardır. Bu sebeple aile kurmada birinci görevli kadın olarak görülmektedir. Yine bu annelik içgüdüleri sebebiyle aileyi çekip çeviren bir arada tutan kadınlar olmuştur. Bunlar dışında kadınlar genel olarak düzen taraftarıdırlar. Düzenli hayat yaşamak doğalarında vardır. İşte bu duygular kadınları aile hayatında vazgeçilmez kılar.

Çoğu toplumda kız çocukları küçük yaşlardan itibaren aile kurmaya endeksli yetiştirilir. Kız çocuk odaları bebeklerle, oyuncak evlerle, yemek takımlarıyla donatılır, toplum kız çocuğunu böylece aile hayatına hazırlar. Zaten yaratılışından ötürü ruhunda var olan anaç duygular bu oyuncaklarla pekiştirilir. Böylece aile hayatına hazırlanan kadın zamanı geldiğinde kendi mükemmel ailesini kurar. Kadınlar aileyi bir arada tutan en önemli unsurdur. Kadının görevlerini ihmal etmesi, rolünü iyi oynamaması aileyi dolayısıyla toplumu büyük tehlikeye sokar.