Sağlık, herkesin sahip olmak istediği vazgeçilmez bir güçtür. Bu güç sayesinde insan var oluşunu devam ettirmekte ve hayat amacını gerçekleştirmektedir. İnsan, sahip olduğu hassas yapısıyla birçok konuda sorunlarla karşılaşabilir. Bir insanın, dünyaya miras bırakmasındaki en büyük rol, cinsellik yoluyla üreme sonucu gerçekleşmektedir. Cinsel hayatın bu kadar önemli noktasında yer alan ana karakterlerden biri olan kadının karşılaştığı bazı cinsel sorunlar vardır. Bayanların hem kendi sağlıkları hem de geleceklerine yönelik gerçekleştirmek istedikleri şeyler doğrultusunda bu konuda çok dikkatli olması gerekmektedir.

Araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, gerçekleşen cinsel problemlerin neredeyse çok az bir kısmı bedensel nedenlerden kaynaklanırken; büyük bir çoğunluğunun nedeninin psikolojik sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. Asıl problem ise çoğu kişinin bu sorunları dikkate almamasıyla başlar. Oysa çoğunun tedavisi bulunmaktadır. Cinsel sorunların yaygınlığıyla beraber, çok az insandan bu konuda geri bildirim alınmasındaki en büyük nedenlerden biri ailelerin uyguladığı baskılardır. Bunun dışında kişinin edindiği yanlış deneyimler ve çevrelerinden duydukları asılsız bilgilerde kişiyi etkilemektedir.

  • Kadınlar Neden Cinsel Sorunları Üzerine Konuşmaktan Kaçınırlar?

Kadınların cinsel konularda susmalarına neden olan en büyük nedenlerden biri kültürel etkenlerdir. Herhangi bir cinsel sorun belirtisini fark etse bile bununla yaşamayı öğrenip hayatını sürdürmeye devam etmektedir. Bazı kültürlere bakıldığında durum daha vahimdir. Cinselliği sadece eşinin isteklerini gerçekleştirme noktasında kullanan ve yaşadığı en ufak bir rahatsızlıktan bile bihaber olan kadınlar vardır.

Erkeklerin, kadının cinsel sorunları üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Yani kadında olan bir cinsel sorunun tek nedeni kadından kaynaklanmıyor olabilir. Erkeğin yaklaşımıyla, birçok farklı nedenden ötürü cinsel yönde isteksizlik yaşayan kadın olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenebilir. Kadının eşine karşı hissettiği sevginin fazlalığı ile cinsel istek duyması arasında yüksek bir bağlantı vardır. Kadınlarda cinsel isteğin erkeklere kıyasla daha az olduğu bilinmektedir. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte, kadının taşıdığı yükümlülükler ve eşinden sevgi görememesi en büyük rollere sahip etkenlerdendir.

  • Kadınlarda En Sık Görülen Cinsel Sorunlar ve Belirtileri

Kadınların yaşadığı ve göz ardı ederek kendilerini başka problemlerin kucağına attığı cinsel sorunlar bulunmaktadır. Bu onlara zarar vermekten başka hiçbir artısı olmayan zararlı bir tercihtir. Gelişen çağla beraber kadın artık daha fazla söz hakkına sahip olmuştur. Bu nedenle cinsel sorununuz olduğu takdirde size en yakın sağlık kuruluşuna gitmenizde fayda göreceksinizdir. Kadınlarda en çok karşılaşılan cinsel problemlere bakılacak olursa bunlar; ilişkiye girememe, cinsel yönde isteksizlik, orgazm seviyesine ulaşamama ve cinsel iğrenmedir. Bu belirtilere sahipseniz cinsel yönde bir sorununuz olabilir ve bunu ilgili hekimlerle görüşüp sorununuzu çözüme kavuşturabilirsiniz.

  • Kadın Cinsel Sorunlarına Psikolojik Açıdan Bakış

En büyük nedenleri aileseldir. Yetiştirilme aşamasında kültürel cinsiyet rolüne baskıyla itilen çocuklarda gerçekleşme olasılığı fazladır. Kendine ve bedenine güveni düşük olan insanlarda da cinsel sorunlarla karşılaşılmaktadır. Kişinin bununla birlikte çekingen olması, cinsel travmalar yaşaması, çatışmalı ortamlarda bulunması, eşe yönelik ilgi düşüşü, hamilelik konusunda fobisi olması, olağan dışı beklentiler içinde bulunması da cinsel sorunlar yaşamasında etkilidir.