Her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı – Lisans bu yıl 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen lisans mezunlarının girdiği ilk oturumda Genel Kültür – Genel Yetenek alanlarına ait 120 adet soru cevaplanırken öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturuma ise eğitim fakültesi mezunlarının girmesiyle Eğitim Bilimleri alanına ait 80 adet soru cevaplandırılır. Bu sınavın konuları öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca almış oldukları derslerden oluşmaktadır.

İkinci Oturuma Girebilecek Adaylar

Eğitim fakültesi mezunları yani öğretmen adayları bu sınava girebilir. Ayrıca eğitim fakültesi mezunu olmayıp formasyon alan adaylar da bu sınava girebilmektedir.

İkinci Oturuma Girecek Adayların Sorumlu Olduğu Dersler Ve Soru Sayıları

İkinci oturum  KPSS adayları eğitim dersleri adı altında yer alan 6 temel dersten sorumludur. Bu altı ders, derslerin içerikleri ve sınavda çıkan soru dağılımları ayrıntılı bir şekilde aşağıda ifade edilmiştir.

Gelişim Psikolojisi, bireyin döllenmeden başlayıp ölümüne kadar meydana gelen tüm değişimleri inceleyen bir bilim dalı olup adaylara bu daldan 12 soru sorulur.

Öğrenme Psikolojisi, öğrenmeyi ve bireylerde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini tarihsel süreç içerisinde inceleyen bu alt dalda ise adaylara 16 soru sorulur.

Öğretim İlke ve Yöntemleri, öğretmen adaylarının uygulamada en çok karşılaştıkları ve faydalandıkları bu alandan toplamda 20 soru sorularak genel soru dağılımda en çok paya sahip olan alan olmaktadır. Bu alanda öğretmen adaylarının ders anlatırken hangi yöntemi/stratejiyi/tekniği kullanmaları gerektiği ve ders anlatımını nasıl daha verimli bir hale getirecekleri anlatılır.

Ölçme ve Değerlendirme dersi kapsamında öğretmenler ölçme ve değerlendirme araçlarını, hata türlerini ve değişken türlerini öğrenirler. Ülkemiz eğitim sistemine göre öğrencilerin başarılı olup bir üst sınıfa geçmeleri neyi, ne kadar öğrendiklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine bağlı olarak belli olmaktadır. Sayısal işlemlerin ve ifadelerin de yer aldığı bu alandan adaylara 12 soru sorulur.

Program Geliştirme, bir eğitim programının hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğeleri arasındaki ilişkiyi ifade eden bir düzenleme sürecidir. Dersin içeriğinde eğitim programının hazırlanma süreci, en uygun program için hangi analizlerin yapılması gerektiği, programın işlevselliğinin nasıl ve hangi araçlarla sınanacağı gibi konulara yer verilir. Bu alandan 8 soru sorulur.

Rehberlik, bireyin kendini tanıması, çevreye uyum sağlaması, gerçekçi kararlar vermesi ve problemlerini çözmesi yardımcı olan profesyonel bir hizmet olan rehberlik alanından 12 soru sorulur.

Öğretmen adayları daha sonra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne girerler.