Bilindiği üzere ilk kadın  romancı özelliğini taşıyan ilk roman yazarımız Fatma Aliye Topuzdur. Fatma Aliye Topuz hayatı boyunca yüksek kültürü ile ve kenara atılmayacak büyüklükteki eserleri ile Türk kadınlarına birçok hizmetler vermiştir.

  • FATMA ALİYE HANIMIN HAYATI

1862 İstanbul doğumludur. Çağın önemli yazar, tarihçi, bilim ve devlet adamlarından olan Ahmet Cevdet Paşanın kızıdır. Ahmet Cevdet Paşa kızının eğitimine çok önem vermiştir. Özel öğretmenlerden Fransızca ve Osmanlıca dersi almış bunun yanı sıra tarih, edebiyat, felsefe derslerini de ihmal etmemiştir. Edebiyat hocası Ahmet Mithat Efendi olmuş ve Fatma Aliye hanımı manevi kızı olarak görmüştür öyle duyurmuştur. Gençlik yıllarında felsefeye olan ilgisiyle ön planda yer almıştır fakat yapmış olduğu erken evlilikte eşi felsefe yapmasına izin vermemiştir. Bu evlilikten 4 kızı vardır.

  • YAZDIĞI ROMANLAR

İlk romanı Hayal ve Hakikatı Ahmet Mithat Efendi ile yazmıştır. Yazılarında ve romanlarında belirli bir süre kimliğini gizlemek zorunda kalmıştır. “Bir kadın “, “Aliye” gibi isimleri kullanmıştır. Kendi adıyla yayınladığı ilk eseri Muhadarat’tır. Bu roman çok başarılı bir roman olmuştur ve bu romanın başarısı diğer romanlarını yazmasına sebep olmuştur. Muhadarattan sonra gitmiş olduğu Halep’te bir kadının yaşamını konu almış olduğu “Udi” adlı kitabını yazmıştır. Bu romanda felsefe ile ilgilenerek toplumun sorunlarını da ele almıştır. Ve sırasıyla ” Ref’et, Enin, Revayih-i Hayat” gibi kitaplar yazmıştır.

Fatma Aliye en ilk kadın hakları savunucularındandır. Toplumdaki kadınların sorunlarını kendi sorunu bilerek her fırsatta dillendirmiş çözüm aramıştır. Hayatı boyunca kadın-erkek eşitliğini savunan cesur yürekli bir kadındır.

Eserlerinde sadece Fatma Aliye ismini kullanırken 1934 soyadı kanunu ile “Topuz” soyadını almıştır.

Ömrünü kadınların haklarını korumak ve savunmakla geçirmiş 13 Temmuz 1936’da ise yaşamını yitirmiştir.