Ülkemizde kadına karşı şiddet olayları günden güne artmaktadır. Kadına karşı şiddet olayları maalesef toplumsal olarak ve devlet karşısında yeteri kadar önemli konu olarak görülmemiş ve müdahale için oldukça geç harekete geçilmiştir. . Kadına karşı şiddet insan hakkı ihlalidir. Sadece kadın değil kişilerin kimliklerinden, yönelimlerinden dolayı toplum tarafından dışlanması ve şiddete maruz kalmasını önleyerek kişileri koruma altına almak devletin Anayasal yükümlülüğüdür. Alternatif olarak devlet desteğinin dışında sivil toplum örgütlerine herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Kişilerin beden bütünlüğünü ve güvenliğini korumakla yükümlü kurum devlettir. Kadına yönelik şiddet hayır kurumları tarafınca çözülebilecek bir konu değil ve sermaye amacı güden şirketlerin menfaatine bırakılamaz. Bu yüzden Kadın Sığınma Evleri devlet tarafından kurulmalı ve maddi tüm ihtiyaçları karşılanmalıdır.

  • Kadın Sığınma Evi Nedir?

Aile içinden veya yakın çevrelerinden genellikle erkek bireyler tarafından şiddet gören kadın ve çocuklar için barınma imkanı sağlayan yerlerdir. Sığınma evlerinin genel amacı kadınların ve çocukların kendilerini güvende hissedecekleri bir alan sağlamaktır. Kadın Sığınma Evleri, kadınları toplumdan soyutlamak değil daha çok yeniden topluma kazandırmayı amaç edinmiştir. Psikolojik destek verilerek sığınma evlerinde kalma süreleri en aza indirgenmeye çalışılır. Topluma geri kazanım için iş bulma konusunda destekleri de vardır. Kadın Sığınma Evleri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayırt etmeksizin, kadınlık deneyimi yaşayan, toplumdan fiziksel ve psikolojik şiddet gören herkesin sığınabileceği yerlerdir.

  • Adres Gizliliği

Kadın Sığınma Evlerine şiddete uğradığını beyan ederek sığınan kadının sözü esas alınır. Erkek ise bu beyanın aksini kanıtlamak zorundadır. Gizlilik ilkesi bu durumda önemini ortaya koyar. Şiddete uğradığı için sığınan kadın ve çocukların kendini güvende hissetmesi esastır. Bu yüzden Kadın Sığınma Evleri şiddet uygulayan kişi tarafından kolaylıkla bulmaması gerekir. Ama gizlilik ilkesi bu sığınma evlerinin bilinmesine ve ulaşılmasına engel değildir.