Şeker hastalığı ile sertleşme sorunu ve iktidarsızlığın yakından alakalı olduğu artık kesinlikle bilinmektedir. Rollo isimli bir araştırmacı ilk defa 1798’de yazdığı Şeker Hastalığı adlı kitabında şeker hastalığının neden olduğu cinsel sorunlardan bahsetmiştir. 1906 yılında Naunyns, şeker hastası erkeklerin iktidarsızlık sorununu saptamıştır.

Şeker hastalığı sonucu hem ileri derecede zayıflayan, hem de fazla kilo alan erkeklerde sertleşme sorunları gözükmektedir. 1927’de Isaac ve arkadaşları şeker hastası erkeklerde sertleşme sorununa bağlı olarak cinsel ilginin de azaldığını belirtmiştir.

Bu sorun oldukça eskidir. İnsülin’in bulunmasından sonra bu cinsel sorunların ortadan kalkacağı düşüncesi hâkim olmuştur. Ancak insülin tedavisi sonrasında da cinsel sorunların devam etme olasılığı bulunmaktadır. Değişik araştırmalara göre şeker hastası olan erkeklerde sertleşme sorunu %36 ile %70 arasında görülmektedir. Şeker hastası erkeklerde 30 yaş altında olanlarda %20 oranında sertleşme sorunu görülmektedir. Yaş ilerledikçe sorunun oranı artmaktadır. 60 yaşın üstündeki şeker hastası erkeklerde sertleşme sorunu %70 olarak saptanmaktadır.
Sertleşme En Büyük Sorun

Kontrol altına alınabilinen şeker hastalığı değerlerinde, sertleşme sorunu da giderilebilmektedir. Bunlarda sertleşme sorunu %10 civarında gözükmektedir. Kontrol altına alınamayan şeker hastalıklarında %60 vakada sertleşme sorunu izlenmektedir. Bunların çoğunda sertleşme sorunu çoğalarak sürmekte ve 5 yıl içinde hasta cinsel birleşmeye geçemez hale gelmektedir. Bu hastaların çoğunda değişik bir klinik seyir görülse de, sonuçta iktidarsızlık oluşabilmektedir.
Geç Boşalma Diyabet Hastalarının Kaderi

Şeker hastalarında bazı vakalarda geç boşalma dediğimiz durum ortaya çıkmakta ve erkek aynı zamanda orgazma ulaşamamaktadır. Bazı hastaların belirttikleri göre, bunlar cinsel birleşmeye geçebilse de birleşme sırasında boşalma olmadan kamışta yumuşama belirmektedir.

Bazı araştırmacılara göre bütün şeker hastası erkeklerin %36’sı cinsel birleşmede bulunamayacak şekilde sertleşme sorunu yaşamaktadır.
Bu sorunlar sonucu cinsel istek de ortadan kalkmaktadır.
Bergqvist ve Montenero’nun belirttiğine göre %16 ile %20 vaka arasında cinsel istek tamamen kaybolmaktadır.
Bu hastalarda yapılan hormon ölçümlerinde idrarda testosteron ve 17-ketosteroid düzeylerinde düşme olduğu saptanmıştır.
Vefat etmiş sertleşme sorunu olan şeker hastalarının yapılan otopsilerinde, yumurtalıkların kanal sistemlerinde ve sperm üreten Leydig hücrelerinde bozulma ve azalma saptanmıştır.

Testosteron kan seviyelerinde de düşme izlenmektedir. Ayrıca bu tür ağır vakaların % 75’inde merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminde polinöropati denen bozukluklar görülmektedir. Bu hastalarda ayrıca kalp dolaşım sistemlerinde, ter salgılama sistemlerinde, bağırsak ve idrar kesesi boşaltım mekanizmalarında da bozukluklar ortaya çıkmaktadır.
Şeker Hastalarında Sperm Azlığı ile Çocuk Yapamama Sorunu

Cinsel fonksiyonla ilgili diğer önemli durum da bu kişilerde sperm imalatının düşmesi ve bazısında da çocuk yapamayacak şekilde sperlerin çok fazla azalmasıdır.

Yapılan değişik araştırmalarda şeker hastası erkeklerde sperm sayısında %9 ile %45 arasında bir düşme görülmektedir. Boşalmada gelen sıvının, yani ejakulatm miktarında %42 ile %58 oranında azalma bulunmuştur. Bu kişilerin spermlerinin hareketliliğinde ise %73 ile %100 arasında bir azalma saptanmıştır.
Diyabet Hastaları Mutlaka Tıbbi Seksoloji Eğitimi Almalı

Şeker hastalıklarında bu tür cinsel sorunların ne zaman ortaya çıkacağı önceden kestirilemez. Burada mühim olan daima şeker hastalığını ciddiye alıp hedef olarak kan şekerini normal değerlerde tutacak gerekli diyet ve ilaç tedavisini uygulamaktır. Diğer önemli bir husus, bu sorunu olan çiftle, tıbbi seksoloji açısından hastalığın durumunu değerlendirmek ve eşlerin iletişiminde doğabilecek soruları tıbbi seksoloji açısından yanıtlamak gerekir.

Geçmiş yıllarda tedavi olarak daha çok bazı afrodiziyaklar kullanılmakta veya penis protezi ameliyatı önerilmekteydi.
Günümüzde ise sertleşme sorununu gideren yeni ilaçlardan şeker hastaları da başarı ile istifade etmektedir.