En temel genel kültür bilgilerinden biri Türkiye’de kurulan ilk özel banka ile alakalıdır. Türk Bankacılığı özellikle son yıllarda çok güçlü sermaye yapılarına sahip bulunmaları yanında, özerk denetleyici ve düzenleyici üst kurullar sayesinde çağdaş bir görünüm sergilemektedirler.

  • Bankacılığın Tarihçesi

Banka, İtalyancadaki tezgah, masa anlamına gelmekte olan Banko sözcüğünden türemiştir. Dünyadaki ilk banka benzeri teşkillenme M.Ö. 3500 yıllarına kadar ulaşmaktadır. Paranın henüz keşfedilmediği ve alış verişin takas ile yapıldığı o devirlerde Mezopotamya Uruk’ta kurulan Maket isimli ilk banka sahipleri, zorda kalan çiftçilere ürünlerin bol olacağı harman zamanlarında ödemeleri şartıyla gerekli ürün ve ekipman tahsis ederek bu sistemin öncüleri olmuşlardır.

  • Türkiye’de İlk Kurulan Bankalar

Türk sistemleri içinde kurulan ilk banka ise 1847 yılında yabancı bankerler tarafından devlet desteği ile kurulan Bank-ı Dersaadet ya da diğer adıyla İstanbul Bankası’dır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, ekonomi alanındaki geri kalmışlığın önüne geçmek isteyen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları İzmir İktisat Kongresini toplayarak, ülke ekonomisini derinden ama olumlu etkileyecek birçok karar alınmasını sağlamışlardır.

Türkiye’nin İlk Özel Bankası

İşte bu kararlardan biri de Türkiye İş Bankası adıyla ilk özel teşebbüslü bankanın kurulmasıdır. Bu çabalarla 26.Ağustos 1924 tarihinde 1 milyon TL sermaye ile kurulan Türkiye İş Bankası’nın ilk genel müdürü Celal Bayar’dı. Atatürk İş Bankasının kuruluş sermayesinin 250 bin TL’lik bölümünü kendisi sağlamış ve hissedar olmuştur. Atatürk’ün vefatının ardından bu hisseler CHP’ye devredilmiştir. Hisselerden elde edilen gelirler ise Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’na bağışlanmıştır.

Türkiye İş Bankası ilk kuruluşu esnasında, toplam iki şube ve otuz yedi memur ile bankacılık sektörüne giriş yapmıştır. Halihazırda ise tüm illerde bulunan şubeleri ve binlerce çalışanı ile sektöre yön veren bankalardan biri haline gelmiştir. Sektöre getirdiği dinamizm yanında kumbara, bankamatik, çek kullanımı, yatırım fonu, yatırım hesabı gibi ilkleri ülkemize getiren öncü bir banka olarak bilinmektedir.